Dongespoorbrug
bridge
country
Netherlands - Nederland
town
Geertruidenberg

Iron railway bridge, built with a central swing section and two extensions. The bridge was designed for double track, that's why the swing part has double track and the adjacent bridge does not.

The iron railway bridge was part of the former so-called railway line  "De Langstraat", starting from 's-Hertogenbosch via Geertruidenberg to Lage-Zwaluwe. The access bridges are of the truss type, each with a span of 30.90 m. Behind this is an similar swing bridge with a total length of 34.30 m. The swing bridge consists of four riveted plate girders, the height of which varies from 1.80 m in the middle of the bridge to approx. 1.25 m at the ends. The bridges are laid on masonry abutments and pillars. The abutments and piers were built for a double track. From 1972, the railway was closed and one access bridge was removed after a collision.
From 1995 the new urban plan "Dongeburgh" was developed, which is almost completed with about 1000 houses. The associated Donge banks will be used for tourist and recreational purposes. The railway bridge offers possibilities for e.g. mooring boats, setting up a resting point in the promenade on either side of the banks, and establishing a tourist information point.

Welijzeren spoorbrug, gebouwd als draaideel en twee aanbruggen. De brug was ontworpen voor dubbelspoor, vandaar dat het draaideel dubbelspoor heeft en de aanbrug niet.

De welijzeren spoorbrug maakte deel uit van de voormalige spoorlijn door “De Langstraat”, beginnend bij ’s-Hertogenbosch via Geertruidenberg naar Lage-Zwaluwe. De aanbruggen zijn van het type vakwerk, ieder met een overspanning van 30,90 m. Daarachter een gelijkarmige draaiburg met een totale lengte van 34,30 m. De draaibrug bestaat uit vier geklonken plaatliggers, waarvan de hoogte verloopt van 1,80 m. in het midden van de brug tot ca 1,25 m aan de einden. De lijfplaten zijn voorzien van daaraan geklonken hoekijzers met randplaten. Tussen de plaatliggers zijn dwarsschotten en verbanden aangebracht. Het materiaal van de bruggen is welijzer. De bruggen zijn opgelegd op gemetselde landhoofden en pijlers. De landhoofden en pijlers zijn direct voor dubbelspoor gebouwd. Vanaf 1972 is de spoorlijn opgeheven en is één aanbrug na een aanvaring weggenomen.
Vanaf 1995 is het nieuwbouwplan “Dongeburgh” ontwikkeld, dat met ca 1000 woningen nagenoeg voltooid is. De bijbehorende Donge-oevers worden ingericht voor toeristische, recreatieve doeleinden. De spoorbrug biedt mogelijkheden voor bv. het aanleggen van bootjes, het inrichten van een rustpunt in de promenade aan weerszijden langszij de oevers, het inrichten van een TIP (toeristisch informatie punt).

 

What is the nature of threat ?

There is overdue maintenance. This appliesas well to the riveted iron bridges, as to the masonry pillars and abutments and the wooden bollards. Given the state of the bridges, it is not advisable to maintain the current situation for decades. Rust threatens the bridge sections, vegetation damages the pillars and abutments.
From 's-Hertogenbosch to the Wilhelmina Canal west of Geertruidenberg, the railway line between 's-Hertogenbosch and Lage Zwaluwe has largely been laid out as a cycle path, footpath and nature trail. Preservation of heritage and nature, education and tourism converge in an excellent way. There are plans to establish a continuous bicycle connection from Lage-Zwaluwe station to 's-Hertogenbosch station. This cycle path would then run parallel to the Zuiderwaterlinie and will be a major stimulus for tourism. It is topical and deserves all the attention to revive the railway bridge, which has been in disuse since 1972


Er is sprake van achterstallig onderhoud. Dit geldt zowel voor de geklonken ijzeren bruggen, voor de gemetselde pijlers en landhoofden en voor de houten meerpalen. Gezien de toestand waarin de overbrugging verkeert, is het niet aanbevelingswaardig de huidige situatie tientallen jaren te handhaven. Roest bedreigt de brugdelen, plantengroei beschadigt de pijlers en landhoofden.
Het spoorwegtracé ’s-Hertogenbosch – Lage Zwaluwe is vanaf ’s-Hertogenbosch tot aan het Wilhelminakanaal ten westen van Geertruidenberg voor een groot deel ingericht als fiets-, voet- en natuurpad. Behoud van erfgoed en natuur, educatie en toerisme komen hierbij uitstekend samen. Er zijn plannen om een doorgaande fietsverbinding van station Lage-Zwaluwe tot aan station ’s-Hertogenbosch te maken. Dit fietspad zou dan parallel lopen aan de Zuiderwaterlinie en zal daarmee een grote stimulans zijn voor het toerisme. Het heeft de actualiteit en verdient aller aandacht om de sedert 1972 in onbruik geraakte spoorbrug hierin te laten herleven door middel van renovatie en herbestemming.


 

The organisation that campaigns for the saving

Stichting Spoorbrug Geertruidenberg (SSG)
p/a  Heisteeg 4, NL-5251 KK Vlijmen
https://www.langstraatspoorbruggen.nl/dongespoorbrug/
serraris.jj@gmail.com

The stichting Spoorbrug Geertruidenberg closely collaborates with the
De stichting Spoorbrug Geertruidenberg werkt nauw samen met:
Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen (FBL)
Dr. Donker Curtiusstraat 17, NL 5142 BA Waalwijk
www.langstraatspoorbruggen.nl
antonenherma@gmail.com
gerardvanesch@home.nl


 

 

how can you support the campaign ?
At the moment we are discussing crowdfunding and sponsorship with some agencies, because the bridge has become our property. Unfortunately, it is not possible to give more information about these consultations. That would be detrimental to the consultations. We hope to be able to provide more on this in a little while.
That will then be done via the website:
www.langstraatspoorbruggen.nl
Op dit moment wordt er met enkele instanties overlegd over crowdfunding en sponsoring, omdat de brug ons eigendom is geworden. Het is helaas niet mogelijk, meer informatie te geven over dit overleg. Dat zou afbreuk doen aan het overleg. We hopen over enige tijd daarover meer te kunnen meedelen.
Dat zal dan gaan via de website: www.langstraatspoorbruggen.nl

 

Dongespoorbrug

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer