June

Reading the traces of the industrial past in Kortrijk

 


 

30-06-2018
Een geleide wandeling die aandacht vestigt op de grote en kleine sporen van het industrieel verleden van Kortrijk
A guided tour calling the attention on the traces of the industrial past of Kortrijk
Vertrek/departure:
19:00 (7 PM) voor het station / in front of the railway station

Organised by
West-Vlaamse afd. Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw / West-Flanders chapter of the Flemish Association for Industrial Archaeology
http://www.industrieelerfgoed.be/provincie-West-Vlaanderen
Contact via VVIA  webform
or phone: +32.496.377791
The railway station - now endangered
mural in the railway station the last rectangular chimney

 

 

We vertrekken aan het door sloop bedreigde station. Dat werd na de Tweede Wereldoorlog heropgebouwd naar plannen van de Kortrijkse architect Pauwels, en stond toen bekend als één van de beste wederopbouw-stations. Dan trekken we doorheen de straten en langs de pleinen van de stad, de Leie en zijn bruggen, en ontdekken veel onvermoede details die het verhaal van de stad en zijn bewoners vertellen. De wijze waarop de stad zich in de 19de en 20ste eeuw ontwikkelde onder invloed van nijverheid en techniek.
Details die we niet bemerken - en die daardoor vaak verloren gaan...
 

The guided tour starts in front of the railway station, now threatened by demolition. It was rebuilt after the Second World War according to plans by the Kortrijk architect Pauwels, and was then known as one of the best reconstruction stations.
Then we walk through the streets and along the squares of the city, the Leie and its bridges, and discover many unsuspected details that tell the story of the city and its inhabitants. The way in which Kortrijk developed in the 19th and 20th centuries under the influence of industry and technology.
Details that we do not notice - and therefore often are lost ...