EYCH2018

 

 

 
  Molengemeente Lille

 

17.03.2018 and 18.03.2018

De twee molens zullen open zijn van 13 tot 17 uur.
Windmolen In Stormen Sterk ligt in de Molenstraat (zonder  nummer) in deelgemeente Gierle
> website In Stormen Sterk

De Slagmolen vindt men in Broekzijstraat 24-26 in Lille
> website De Slagmolen

The two mills will be open from 1 pm to 5 pm.
Windmill In Stormen Sterk is located in the Molenstraat (without number) in the district of Gierle

> website In Stormen Sterk

The Slagmolen (oil mill) can be found in Broekzijstraat 24-26 in Lille
> website De Slagmolen


 

 

 

 

 

 

Contact:
vzw Toerisme Lille
Rechtestraat 44 B-2275 Lille
www.lille.be
toerisme@lille.be

Luc Van de Weerd
Phone: +32 (0)14.552354
lucvandeweerd@skynet.be


the windmill


the Slagmolen

The interior of the oil watermill The windmill at Lille

 

 

De Kempense fuisiegemeente Lille bezit twee indrukwekkende molens.
Toerisme Lille heeft een molenwandeling uitgewerkt op het wandelknooppuntennetwerk Kempense Beemden die de twee molens van de  de Slagmolen en In Stormen Sterk, met elkaar verbindt.

In Stormen Sterk
is een stenen grondzeiler, type buitenkruier. De wieken worden van op de begane grond opgezeild en langs buiten door middel van een kruihaspel naar de wind gezet. Met een spanwijdte van 26,5 meter is het één van de grootste molens in het land.
In 1499 werd op deze plek een standaard- of staakmolen opgericht op last van Filips de Schone, hertog van Brabant.
Nadat op 29 november 1836 de molen omver geblazen door een orkaan, werd 16 mei 1837 toelating verleend tot het oprichten van een nieuwe molen, de huidige stenen grondzeiler. In 1946 verkocht Victor De Kinderen de molen aan Emiel Rombouts. Hij maalde tot in 1958, maar liet ook daarna de molen nog af en toe draaien. In 1976 werd de molen grondig hersteld door een molenmaker uit Retie.
De gerestaureerde molen maalde tot in 2003. In 2007 kocht de vzw Kempens Landschap de molen van Gierle, en vervolgens nam de gemeente Lille haar in erfpacht.  Een volledige nieuwe restauratie was nodig, waarvan in 2014 werden de werken afgerond werden.


De Slagmolen, Lille
In de slagmolen wordt nog steeds ‘smout' (olie) gewonnen uit koolzaadolie door een oud ambachtelijk en indrukwekkend proces.
Een eerste vermelding van een oliemolen of ‘slagmolen' in Lille dateert van 1465. Oorspronkelijk bevond de molen zich enkele honderden meters verder in de straat. In 1830 werd deze overgebracht naar de plek  waar de molen zich nu nog bevindt.
In de jaren '50 werd de molen definitief stilgelegd, door gewijzigde eetgewoonten en concurrentie van de grote olieslagerijen. De eigenaars lieten de molen echter nooit slopen of naar een openluchtmuseum overbrengen. De molen is nog steeds in privé-handen, en werd door de eigenaars in 1985-1986 grondig gerestaureerd.

 

The municipality Lille has two impressive mills. Its tourism department has developed a mill walk on the walking nodes network Kempense Beemden, which connects the two mills of the Slagmolen and In Stormen Sterk.

In Stormen Sterk (In Storms Strong)
is a stone mill with a wingspan of 26.5 meters, one of the largest mills in the country.
In 1499 a wooden mill was erected on this spot , but it was blown away by a hurricane on November 29, 1836. On May 16, 1837 was granted permission to erect a new mill, the current. In 1946, Victor De Kinderen sold the mill to Emiel Rombouts. He milled grain on a regular bass until 1958, afterwards only occasionally. In 1976 the mill was thoroughly restored by a millmaker from Retie.
The restored mill milled until 2003. In 2007, the non-profit organization Kempens Landschap bought the mill of Gierle, and then the municipality of Lille took a long lease. A complete new restoration was needed, of which in 2014 the works were completed.

The Slagmolen (‘Crusher’ mill)
is a horse mill, used for crushing colsa or rapeseed to produce oil.
In the mill, 'smout' (oil) is now still being extracted from rapeseed by the owner as a touristic item according to bthe old traditional and impressive process. The horse is a small motor now.
A first mention of an oil mill in Lille dates from 1465. Originally, the mill was several hundred meters further down the street. In 1830 it was transferred to the place where now the mill is still located.
In the 1950s the mill was definitively shut down, due to changed eating habits and competition from the large oil factories. The owners never let the mill demolish or transfer to an open-air museum. The mill is still in private hands, and was thoroughly restored by the owners in 1985-1986.

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer