EYCH2018

Respect voor de schoorstenen van de Rupelstreek
Respect for the chimneys of the Rupel region

 


 

Saturday 26-05-2018
EMABB
Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen
Noeveren 67, B-2850 Boom
www.emabb.be
info@emabb.be

Contact:
Luc Verbeeck, chairman EMABB
T: (+32) (0)475.473983
 

A historical areal view of the Rupel banks
EMABB a past view
one of the remaining Rupel chimneys

 

EMABB, het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen, wil met diverse rondleidingen rond de schoorsteen van haar site, de aandacht vestigen op deze "belforten van de arbeid". Met aandacht voor woon- en werkomgeving in "nostalgische" omstandigheden, gaat de bezoeker een verhaal horen over de periode dat de schouwen nog in gebruik waren.
De avond wordt ingezet met een muzikale opvoering van een plaatselijk artiest en afgesloten met muziek- en lichtspel aan de schouw.
Probeer erbij te zijn !!!

EMABB, the Ecomuseum and Archive of the Boom Brickyards, wants to draw attention to these "belfries of labor" with walks around the chimney of her site. With attention to living and working environment in "nostalgic" circumstances, the visitor will hear a story about the period that the kilns and chimneys were still in use.
The evening ends with a musical performance by a local artist and with music and with a light show on the chimney.
Something not to miss !


L'EMABB, l'Ecomusée et Archives de la brique de Boom, veut attirer l'attention sur ces "beffrois de travail" avec plusieurs visites autour de la cheminée de son site. En racontant la vie et le travail sous forme «nostalgique», le visiteur entendra l’ histoire de la période pendant laquelle les fours à briqued et les cheminées étaient encore utilisées.
La soirée est terminée avec une performance musicale par un artiste local, avec de la musique et un spectacle son et lumière à la cheminée.
A ne pas manquer !